• (+30) 26213 00941
 • (+30) 210 57 27 814
 • (+30) 694 68 74 959

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ

 • Υπόγεια έργα
 • Σήραγγες
 • Στεγανολεκάνες
 • Πισίνες
 • Στεγανό σκυρόδεμα
 • Στεγάνωση τοιχοποιίας
 • Στεγάνωση δωμάτων
 • Σφράγιση – στεγάνωση αρμών
 • Θερμομόνωση δωμάτων
 • Θερμομόνωση εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών
 • Θερμοπροσόψεις
 • Βιομηχανικά δάπεδα
 • Εποξειδικά δάπεδα (βαφή ή αυτοεπιπεδούμενο)
 • Μεθακρυλικά δάπεδα
 • Σταμποτά δάπεδα
 • Επισκευή – Προστασία σκυροδέματος
 • Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά (FRP’s)
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite)
 • Τσιμεντενέσεις – Ρητινέσεις
 • Αποκατάσταση σεισμόπληκτων
 • Γυψοσανίδες
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Διακοσμήσεις χώρων
 • Κατοικιών
 • Καταστημάτων
 • Διατηρητέων
 • Θερμομόνωση – Στεγάνωση και κατασκευή φυτεμένων δωμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ

Η εταιρεία Οικομηχανική παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που καλύπτουν κάθε ανάγκη των πελατών της. Τόσο τα συνεργεία της εταιρείας μας όσο και οι συνεργαζόμενοι εφαρμοστές, υπό τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγησή μας, εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα σε κάθε εργασία.

ΕΡΓΑ

VODAFONE

Ανακαίνιση καταστημάτων VODAFONE