Στεγάνωση όλων των τεχνικών έργων από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο