• (+30) 26213 00941
 • (+30) 210 57 27 814
 • (+30) 694 68 74 959

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μονώσεις – Στεγανοποιήσεις

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και υψηλής ποιότητας υλικών, όπως τύπου crystal growth του οίκου Penetron ICS, μεμβράνες PVC, μπετονιτικές μεμβράνες κ.ά., επιτυγχάνουμε την πλήρη προστασία των κατασκευών από το νερό.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Στεγανοποιήσεις ταρατσών
 • Στεγανοποίηση υπογείων – δεξαμενών – μπαλκονιών – εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
 • Στεγανολεκάνες υπογείων
 • Στεγανό σκυρόδεμα
 • Πισίνες
 • Δεξαμενές νερού & λυμάτων
 • Στεγανοποίηση τοιχοποιίας – Φράγμα ανοδικής υγρασίας
 • Σφράγιση & στεγάνωση αρμών
 • Σήραγγες

Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Πραγματοποιούμε έργα θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης, με τη χρήση υλικών κορυφαίας ποιότητας από τους μεγαλύτερους οίκους του χώρου και με εγγύηση για το άριστο αποτέλεσμα της εργασίας μας.

Ειδικότερα, πραγματοποιούμε:

 • Μονώσεις ταρατσών
 • Θερμομόνωση δωμάτων Ανεστραμμένο δώμα
 • Μη ανεστραμμένο δώμα
 • Βατό & μη βατό δώμα
 • Εφαρμογή Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης
 • Θερμοπροσόψεις – Θερμομόνωση τοιχοποιίας εξωτερικά
 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας εσωτερικά
 • Εσωτερική θερμομόνωση οροφής
 • Δυνατότητα δημιουργίας ρύσεων σε δώματα με αφρομπετό ή περλομπετό
 • Πιστοποίηση και εκπαίδευση για συστήματα θερμοπροσόψεων και έργα από το 2005

Στατικές Ενισχύσεις

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και υλοποίηση εργασιών επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων, όπως:

• Επισκευή και προστασία σκυροδέματος
• Ρητινενέσεις και τσιμεντενέσεις
• Αποκαταστάσεις σεισμοπλήκτων
• Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά FRP’s (Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα)
• Ενισχυμένο επίχρισμα
• Αγκυρώσεις

Δάπεδα

Επισκευή και αποκατάσταση δαπέδων, όπως:

• Εποξειδικά δάπεδα (βαφή, αυτοεπιπεδούμενα, αντιολισθηρά)
• Μεθακρυλικά δάπεδα
• Πολυουρεθανικά δάπεδα για εξωτερικούς χώρους και ψυκτικούς θαλάμους
• Δάπεδα τύπου Peneseal FH
• Επισκευή και αποκατάσταση δαπέδων που έχουν παρουσιάσει φθορές