Στεγανολεκάνη με μπετονιτική μεμβράνη. Υποξειδικό δάπεδο στον χώρο του γκαράζ